arkkitehtisuunnittelukuvake

ARKKITEHTI- JA PÄÄSUNNITTELU

Toimimme omissa
suunnittelukohteissamme
pääsääntöisesti myös
pääsuunnittelijan roolissa.

Olemme alusta saakka mukana
huolehtimassa rakennuslupaan
liittyvistä asioista ja projektin
loppuvaiheessa roolimme
päättyy täyttämällä
vastaanottovaiheessa tarvittavat
asiakirjat.


Arkkitehtisuunnittelumme
lähtökohta on asiakasta
miellyttävä lopputulos.
Huolehdimme osaltamme, että
rakentamisen kustannukset
pysyvät sovitulla tasolla. Paras
suunnittelukokemus meillä on
teollisuus-, liike- ja
asuinrakennuksista. Palvelumme
kattaa koko maan.

abstrakti kuvio -kuvake

3D-MALLINNUS JA VISUALISOINTI

3D-mallinnus 3D-visualisointi uudiskohteen mallinnus
designkuviokuvake

TIETOMALLINNUS

Olemme jo pitkään mallintaneet kaikki suunnitelmamme. Mallista on
tehty niin julkisivupiirustukset kuin
3D-näkymäkuvatin. Isommissa
kohteissa arkkitehdin,
rakenne-, LVI- ja
sähkösuunnittelijan mallit
yhdistetään ja tehdään
törmäystarkastelu.


Nykyisin mallinnuksen tarkkuus
sovitaan asiakkaan kanssa ja se
voi tarvittaessa olla tietomalli
tasolla. Rakennusvalvonnalla
on tavoitteena siirtyä
käsittelemään rakennusluvat
tietomallipohjaisesti ja meillä
on tähän valmiudet.

suunnittelukuvake

YKSITYISET

Teemme monipuolisesti yksityisten rakentajien kohteita.
Arkkitehtisuunnittelumme lähtökohta on asiakasta miellyttävä
lopputulos. Huolehdimme osaltamme, että rakentamisen
kustannukset pysyvät sovitulla tasolla.
Meidän tehtävänämme voi olla esim. luonnossuunnittelu
(talotehdas tai vastaava tekee lopulliset suunnitelmat) tai teemme
myös pääpiirustukset ja työpiirustukset.
Toimimme omissa suunnittelukohteissamme pääsääntöisesti myös
pääsuunnittelijan roolissa. Olemme alusta saakka mukana
huolehtimassa rakennuslupahakemuksen täyttämisessä.

vapaa-ajan asunnon rakennus
kuuskulmiokuvake

YRITYKSET

Arkkitehtisuunnittelumme lähtökohta on asiakasta miellyttävä
lopputulos. Huolehdimme osaltamme, että rakentamisen
kustannukset pysyvät sovitulla tasolla.


LIIKE- JA TEOLLISUUSRAKENNUKSET
Meillä on erityisen laaja kokemus liike- ja teollisuusrakennusten
suunnittelusta. Näissä korostuu runkojärjestelmien, nostimien ja
lastauslaitureiden tapaisten asioiden suunnitteluosaaminen. Unohtamatta
kuitenkaan tyylikästä lopputulosta.
Näistä kohteista valtaosa on urakoitsijoiden KVR-kohteita ja
teemme kohteisiin pää- ja työpiirustukset, huolehdimme
rakennusluvan ja pääsuunnittelijan tehtävät.


PALVELU- JA PÄIVÄKOTITILAT
Toinen vahvuutemme on hoiva- ja päiväkotitilojen suunnittelu.
Hoivatiloja on tehty pääasiassa urakoitsijoiden KVR-kohteisiin.


ASUNNOT
Olemme tehneet suunnittelutöitä myös yksittäisille yrityksille.
Näissä kohteissa voimme tarvittaessa tehdä myös rakennuttajan
tehtäviä. Hallitsemme rakennushankkeen vaiheet luonnostelusta
urakka-asiakirjojen laatimiseen.